Onze School

Ons logo

Het Latijnse woord Imperator verwijst naar de eretitel die door legionairs werd toegekend aan hun aanvoerder. De lauwerkrans in ons logo duidt op de lauwerkrans die in de oudheid werd verleend aan een zegevierende veldheer.
kleuren
De kleur zwart in ons logo is in de Chinese cultuur traditioneel gezien de neutrale en mysterieuze kleur. De ‘I Ching’ ofwel het ‘Book of Changes’ ziet zwart als de hemelse kleur. Het is ook de tegenhanger van wit, Yin en Yang. Wit staat voor puurheid, helderheid en zuiverheid. Groen wordt vaak geassocieerd met jeugdigheid, vrede, harmonie, veiligheid, gezondheid, voortvarendheid, energie en vitaliteit. De kleur groen symboliseert tevens de kleur van onze thuisbasis, Rotterdam.In het hart van ons logo bevindt zich het Yin en Yang-symbool, dat is weergegeven met de kleuren van de Nederlandse vlag.
de vorm
De regelmatige vijfhoek laat zich als volgt verklaren. Wu Xing is het harmonische systeem van de vijf elementen: water, vuur, aarde, metaal en hout. Het systeem heeft een voortbrengende (‘voedende’) cyclus (Sheng): hout – vuur – aarde – metaal – water – hout, en een controle-cyclus (Ke): hout – aarde – water – vuur – metaal – hout. De twee cycli vormen samen een regelmatige vijfhoek.
De (heilige) Lotus is onder meer symbool van zuiverheid.
De cirkelvormige onderbroken lijnenfiguur betekent in de Chinese symboliek volkomen, compleet, allesomvattend, hemels en eeuwig. De verdubbelingen van de lijnen kunnen worden gelezen als volmaakt, alle, telkens, opvolgend of veel. De herhalingen van de lijnen betekenen de wens van het eeuwig voortduren.
Onze Kempo-school is opgericht door
sifu Ad Jiskoot
10 november 1947 – 8 februari 2013

Ad is vanaf jonge leeftijd in het Kempo onderwezen door Carl Faulhaber en Gerard Meijers/Dschero Khan. Ad Jiskoot is dan een door de Shaolin Kempo Organisatie (S.K.O.) erkend leraar.

Vervolgens krijgt Derby Haagsma vanaf 8 jarige leeftijd Kempo-onderwijs les van Ad Jiskoot. Als sifu beoefent Derby het Shaolin Kempo ook samen met Kampfkunstschule Damo in Mönchengladbach, waaraan G.K. Meijers/Dschero Khan nauw verbonden zijn en staat dan ook dicht bij de bron van het Shaolin Kempo.
In 2008 besluit Ad Jiskoot zijn Kempo-activiteiten te onderbreken en zich meer te richten op zijn maatschappelijke bezigheden. Hij last een sabbatical in en trekt zich terug uit het Kempo in Barendrecht.

Zolang duurt dit niet. Na aandringen van een aantal oud-leerlingen besluit hij eind 2011 zijn Kempo-lessen te hervatten. Besloten wordt om de lessen voorlopig te verzorgen in een pand van Derby Haagsma aan de Meenthof in Rotterdam-Centrum. Historisch is in dit pand jarenlang de bekende Biljartclub ‘Imperator’ gevestigd. Ad Jiskoot vind het een passende naam en zo wordt de Kempo-school ‘Imperator Shaolin Kempo’ gedoopt.
Helaas overlijdt Ad Jiskoot plotseling op 8 februari 2013 en zetten aanvankelijk sifu’s Derby Haagsma, Frank Lader en Marcel Elenbaas ‘Imperator Shaolin Kempo’ voort. In de zomer van 2014 is laatstgenoemde uitgetreden en zijn eigen weg gegaan. In 2016 richtte Derby Haagsma zijn eigen school op onder de naam ‘Imperator Martial Arts’.

Oprichter